doingword.com

Comunicat AISS: Protestele vor continua!

March 3rd, 2009

Asocia?ia Independent? a Suporterilor Steli?ti dore?te s? anun?e c? protestele împotriva creditorului Stelei George Becali ?i a pre?edintelui Valeriu Arg?seal?, începute înc? de la sfâr?itul turului trecut vor continua ?i în urm?toarele partide.

Dorim s? men?ion?m înc? o dat? faptul c? actualele proteste nu sunt în nici un fel îndreptate împotriva juc?torilor Stelei, pe care-i rug?m pe aceast? cale s? nu se lase atra?i în ac?iuni de manipulare sugerate sau ordonate de patron, într-o lupt? care nu le apar?ine ?i de care nu sunt vinova?i. În acest sens, îi rug?m s? nu se implice în declara?ii inutile ce ar putea provoca neîn?elegeri sau o mutare a aten?iei de la acest conflict ?i de la adev?ratul vinovat.

În loc s? continue s? peroreze despre cele câteva sute de „vagabonzi” care-l înjur?, îl îndemn?m pe George Becali s?-?i ia un timp de reflec?ie ?i s? încerce s? î?i dea seama de ce a ajuns în situa?ia de a fi înjurat ?i contestat cu atâta patim? de c?tre un stadion întreg, indiferent de jocul Stelei sau de situa?ia scorului. De ce din ce în ce mai mul?i suporteri nu mai au niciun pic de încredere în persoana sa, de ce reac?iile sale dezgust? din ce în ce mai mul?i iubitori ai fotbalului, steli?ti sau nu.

De altfel, circul din ultimele zile legat de vânzarea Stelei c?tre un „investitor” israelian de care n-a auzit nimeni, nu face decât s? mai arate înc? o dat? felul în care conducerea Stelei în?elege s? trateze aceast? criz? ?i pre?ul care poate fi pus pe vorbele lui George Becali.

De?i în?elegem c? o eventual? schimbare a conducerii clubului ar duce la o situa?ie dificil? pentru Steaua ?i probabil la compromiterea actualului sezon competi?ional, suntem absolut convin?i c? un club de talia Stelei poate oricând g?si un investitor cu suficient de multe resurse financiare ?i în acela?i timp cu un nivel de bun sim? ?i inteligen?? mult superior celui de care dispune George Becali.

În încheiere, dorim s?-i atragem aten?ia lui George Becali ?i conducerii Stelei c? protestele (chiar injurioase) la adresa oficialilor unui club NU sunt sanc?ionate conform prevederilor Legii 4/2008, aceasta pedepsind doar injuriile aduse oficialilor FRF sau LPF.

Mai mult decât atât, îi reamintim lui George Becali c? dumnealui nu este din punct de vedere formal conduc?torul Stelei, situa?ie de care se prevaleaz? de fiecare dat? când se pune problema s? r?spund? pentru anumite gesturi sau declara?ii. Prin urmare, orice interzicere a unor suporteri care au avut curajul s? protesteze împotriva sa este total ilegal?, iar AISS va sprijini to?i suporterii steli?ti care se vor g?si în aceast? situa?ie.

Asocia?ia Independent? a Suporterilor Steli?ti

Categoria: Uncategorized

  • Pagini

  • Arhiva